Skip to main content

Site Navigation

Your Account

Choose Language

Framtidens produkt support redan idag

* Ökad kundtillfredställelse, minimera returer

* Servicebarhet bygger kundloyalitet

* Vänd support till marknadsföring

- En kund som blivit hjälpt med sitt problem är nöjdare med sin leverantör än en kund som aldrig haft några problem.

Dokumentation

Här kan du skapa egna guider och instruktioner för dina produkter. När du får ett problem kan du publicera instruktionen till den P*I*X där du vill visa instruktionen.

Kundnyttan uppstår när dina kunder får hjälp med sina problem. Fördelar som det ger är.

  • Service personal kan vara bättre förberedd
  • Service personal kan ta bättre ansvar för sitt arbete
  • Service personal kan visa när något inte fungerar
  • Service personal kan förutse när du behöver service nästa gång.

Helpdesk

Yellotab is a multi channel support help desk to maximize your support experience.

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 6

All Time: 1,245