Skip to main content

Site Navigation

Your Account

Choose Language

Att använda visuella hjälpmedel för att förstå komplexa samband och använda personlig data för att se effekter av interventioner. Hjälper det till att skapa bättre förståelse för sin sjukdom och hur man kan bibehålla eller förbättra sin hälsa.

Hälsoboken gör det också enklare att komma ihåg saker som skett för länge sedan. Därför är det viktigt att man själv kan uppdatera information för att få en så komplett bild som möjligt.

Vi vill också ge forskning bättre möjligheter att samla information INNAN en sjukdom uppstår.

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 142