Site Navigation

Your Account

Choose Language

Introduction

Vad sker i detta steg

 • Installera Ubuntu 12.04 LTS på FsData VPS server
 • Installera Tasksel (grafiskt GUI för installation av moduler)
 • Installera LAMP + erfoderliga moduler
 • Installera phpmyadmin
 • Installera Wordpress
 • (Enable multisite på wordpress)

Tools

Parts

Välj server
 • Välj server

 • Beställ den VPS som passar ditt behov

 • Dokumentera uppgifter om din VPS och lagra på säker plats

Add Comment

Välj en mall för Operativ system Installera och starta OS Installera och starta OS
 • Välj en mall för Operativ system

 • Installera och starta OS

Add Comment

Starta terminal Logga in på server med uppgifter från FsData
 • Starta terminal

 • Logga in på server med uppgifter från FsData

 • ssh -l root "ip-nummer"

 • Skriv in lösenord från Fsdata

 • Uppdatera till senaste version av OS apt-get upgrade

 • Installera Tasksel apt-get install tasksel

Add Comment

forts
 • forts

 • Starta Tasksel tasksel

 • Välj moduler, Basic Ubunt, Open SSH, DNS server, LAMP och mail

 • tab till<OK> och enter

 • "Systemet installeras"

 • Kontrollera att website fungerar genom webbläsare + IP nummer

Add Comment

apt-get install phpmydmin
 • apt-get install phpmydmin

 • Logga in i webbbläsare med "ipnummer"/phpmyadmin

 • Använd samma lösenord som mySQL

Add Comment

 • Öppna terminal

 • logga in som root

 • Installera apt-get install wordpress

Add Comment

 • Wordpress installeras på samma språk som operativsystem

 • ln -s /usr/share/wordpress /var/www

 • Konfigurera domän till wordpress

 • bash /usr/share/doc/wordpress/examples/ setup -mysql -n wordpress "domän"

 • Konfigurera IP till ovanstående "domän"

 • ln -s /etc/wordpress/config-"domän".php /etc/wordpress/"ip adress".php

 • Slutför installation i webbläsare

Add Comment

Slutför wordpress &quot;famous 5 minutes installation&quot; Set Wordpress inloggningsuppgifter
 • Slutför wordpress "famous 5 minutes installation"

 • Set Wordpress inloggningsuppgifter

 • Set Wordpress MySQL uppgifter

Add Comment

Conclusion

Vi gör det enkelt att förstå utan att förenkla

Lars Lindmark

Member since: 07/31/2013

2,401 Reputation

28 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 68