Site Navigation

Your Account

Choose Language

Framtidens produkt support redan idag ¶ 

* Ökad kundtillfredställelse, minimera returer

* Servicebarhet bygger kundloyalitet

* Vänd support till marknadsföring

- En kund som blivit hjälpt med sitt problem är nöjdare med sin leverantör än en kund som aldrig haft några problem.

Dokumentation ¶ 

Här kan du skapa egna guider och instruktioner för dina produkter. När du får ett problem kan du publicera instruktionen till den P*I*X där du vill visa instruktionen.

Kundnyttan uppstår när dina kunder får hjälp med sina problem. Fördelar som det ger är.

  • Service personal kan vara bättre förberedd
  • Service personal kan ta bättre ansvar för sitt arbete
  • Service personal kan visa när något inte fungerar
  • Service personal kan förutse när du behöver service nästa gång.

Helpdesk ¶ 

Yellotab is a multi channel support help desk to maximize your support experience.

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 2

Past 30 Days: 2

All Time: 1,214